top of page

Voorwaarden

Bij opgave aan een evenement bevestigt u dat u geheel voor eigen risico gebruik maakt van de (openbare) wegen en zich zult conformeren aan de geldende verkeersregels en rijdt in een auto die adequaat verzekerd en gekeurd is. Voorts bevestigt u door uw inschrijving dat u schade en of letsel, ontstaan tijdens een evenement, geheel voor eigen rekening is van inschrijver/deelnemer. Bij schade die een deelnemer aan een derde berokkent, (ook anders dan geldend als voorgevallen op de openbare weg) verplicht veroorzaker zich de gedupeerde schadeloos te stellen en vrijwaart hij/zij hierbij te allen tijde de stichting FerrariOwnersClubNL.

 

U ontvangt na aanmelding voor een rit / evenement een vrijwaringsverklaring. Deze dient u volledig ingevuld en ondertekend (liefst digitaal) te retourneren.

 

Inschrijven = betalen, aanmelden + vrijwaring sturen.

FerrariOwnersClubNL behoudt zich het recht voor elke aanmelding of deelname niet te accepteren zonder opgaaf van redenen.

Uiteraard wordt dan het volledig betaalde bedrag teruggestort.

 

Annulering van een aanmelding is niet mogelijk. De aanloopkosten zijn immers gemaakt.

 

Een aanmelding is niet overdraagbaar en persoon- en kenteken gebonden. Het is de aanmelder wel toegestaan met een ander voertuig te komen mits hij/zij een met vergelijkbaar voertuig komt en hij/zij deze zelf bestuurt dan wel daarvan de bijrijder is en daarvan met de organisatie ruim voor het evenement communiceert.

 

FerrariOwnersClubNL (en elk van haar bestuursleden, medewerkers of marshalls) is gemachtigd een deelnemer te weigeren.

Bij gevaarlijk gedrag, wangedrag of onbehoorlijk gedrag kan de deelname in worden getrokken en kan de deelnemer met zijn of haar auto verdere deelname aan het evenement worden ontzegd.

 

FerrariOwnersClubNL en elk van haar bestuursleden is gemachtigd elke deelnemer zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van elk toekomstig evenement.

 

Op alle op deze website getoonde producten, foto, video, film en URL-gelinkt materiaal rust copyright, welke toebehoort aan FerrariOwnersClubNL of de "Certified Spotters".

Getoond materiaal mag daarom slechts worden gebruikt ná toestemming van FerrariOwnersClubNL of een van haar bestuurders.

bottom of page